historie

O nás

Historie Volejbalu ve vyškově:

Léta 1927 – 1945

Do Vyškova se dostává volejbal zásluhou studentů vyškovského gymnázia ve druhé polovině 20. let.

Jeho prvním velkým propagátorem byl profesor tělocviku Karel Kovář, který byl všestranný a obětavým sportovním organizátorem ve městě.

Závodní volejbalová činnost byla zahájena v roce 1927. K prvnímu vystoupení patří účast na krajském turnaji v Brně, kde vyškovské družstvo pod vedením tehdejšího předsedy herního oboru Vojtěcha Čamka reprezentovalo župu. Vyškov zvítězil nad družstvem župy Slovácké, byl však poražen družstvem brněnským. 

Dle archivních záznamů však vůbec prvním soupeřem vyškovských volejbalistů bylo družstvo Kojetína. Pravidelných soutěží nebylo moc. Byly organizovány jen přátelské zápasy a příležitostné turnaje. Vyškovský volejbal byl nejvíce ovlivněn volejbalovým hnutím brněnským, při němž vyrůstal. Vzájemné styky byly velmi časté. V roce 1931 byly sehrány přátelské zápasy s VS Brno, Brnem I., Brnem II. a dalším družstvy z Lovčic, Slavkova a Pustiměře.

V roce 1933 byl ve Vyškově poprvé uspořádán volejbalový turnaj, jehož vítězem se stal Rousínov. Velmi bohatá byla sezóna v roce 1934. Bylo sehráno 20 zápasů a ve větším rozsahu opakován turnaj za účasti 8 družstev. Postupně však začíná získávat ve Vyškově větší oblibu basketbal a volejbal se stává jen doplňkovým sportem.

V období fašistické okupace byl zmražen i sportovní život. Volejbalové hnutí formou nepravidelných a příležitostných střetnutí se drží nad vodou kromě Vyškova také v Pustiměři, Dědicích, Lulči, Rousínově, Ivanovicích, V. Vážanech, Kojátkách.

Léta 1945 – 1966

Po osvobození v roce 1945 dochází opět k rozvojii volejbalového hnutí na okrese. Aktivizují se oddíly, rozšiřuje se podstatně členská základna, organizují se pravidelné soutěže i značný počet turnajů. Dobrý volejbal se začíná hrát nejen ve Vyškově ale také v Rousínově, Ivanovicích, Pustiměři, V. Vážanech. Celookresní akcí s účastí i výborných družstev z Brna se stává od roku 1946 mužský turnaj „Memoriál Ing. J. Hrbotického“ na počest bývalého hráče Vyškova, který se stal obětí fašismu.

Volejbal ve Vyškově se soustřeďuje v tomto období do dvou základen. Těžiště bylo na hřištích za zámkem, kde se pod vedením Karla Otevřela a bratří Zedníků hrál volejbal na krajské úrovni.

Druhá základna byla na hřištích u sokolovny, kde šéfoval profesor gymnázia Josef Hrdlička. V roce 1952 byl založen další volejbalový oddíl na hřišti u cukrovaru, kde se provozovatelem stala RH Vyškov v čele s dalším propagátorem volejbalu Josefem Rutarem. Zde byla založena i družstva žen, družstva dorostenecká i žákovská. V pravidelných soutěžích jsou zapojeny všechny složky tohoto oddílu. V roce 1962 se oddíl přemisťuje na hřiště u muzea.

V roce 1964 dochází k zrušení RH Vyškov. Funkcionářská i hráčská základna předchází do nově utvořené TJ Adast Vyškov, později, po delimitaci Adastu do Autopalu, Spartaku Vyškov. Pod vedením Ing. Josefa Hledíka, Josefa Rutera, Jořího Poláška, prof. Zd. Jelínka a Aloise Skřejpka dochází postupně k vzestupu popularity volejbalu i zvýšení výkonnosti mužské složky.

Populárním turnajem se stává srpnový turnaj mužů. 25 ročníků s účastí až 22 předních družstev z Moravy patří k světlým stránkám vyškovského volejbalového hnutí. Rovně tak májový turnaj dorostenců a srpnový žen měly významné postavení v každoroční činnosti mnoha oddílů.

Druhá základna volejbalu v sokolovně byla zřízena obětavým funkcionářem Miroslavem Ovčáčíkem. Zde družstvo žen patřilo k elitním družstvům KP I.tř. Družstvo mužů zde bylo vytvořeno z převážné části basketbalisty, kteří přes léto využívali volejbal jako doplňkový sport a to na solidní úrovni. V roce 1963 právě tento oddíl vybudoval na stadioně za parkem první dva již antukové, volejbalové kurty, které se staly základem pro pozdější volejbalový areál.

Léta 1966 – 1990

V roce 1966 dochází ke sloučení všech vyškovských sportovců do jediné TJ Vyškov. Zde byl také založen oddíl volejbalu TJ Vyškov (později SK Vyškov). Aktivita členů oddílu se soustřeďuje na vybudování volejbalového areálu u stadiónu za parkem. K původním dvěma hřištím přibývají další čtyři. Následně jsou využívány všemi složkami oddílu. V pravidelných soutěžích měl oddíl 8 družstev. 

Prvního úspěchu na poli sportovního dosáhlo družstvo mužů pod vedením Vladimíra Procházky již v roce 1967, kdy postoupilo do KP I.tř. vítěznou sérií 22 utkání bez porážky. Výrazného úspěchu dosáhlo dále družstvo dorostenek v roce 1973, kdy se probojovalo pod vedením manželů Skřejpkových do republikového finále. Výkonnostní vzestup se však dlouhodoběji dařil mužské složce. První družstvo dosáhlo vysněného cíle v roce 1977, kdy se stává pod vedením Ing. Jana Procházky a Čestmíra Lusky zcela suverénně krajským přeborníkem a v dalších letech pravidelným účastníkem třetí nejvyšší soutěže v republice a patřilo tak k předním moravským družstvům. V roce 1986 přešla, po dohodě oddílů, ženská složka do TJ Dědice, včetně mládeže a vyškovský volejbal se prezentoval dále jen s mužskými tými.

Léta 1990 – 2000

Po společenských změnách v roce 1990 dochází k poklesu zájmu o organizátorskou i trenérskou práci, což se projevuje i v poklesu mládežnické základny oddílu. Po 12 ligových letech končí také s výkonnostním volejbalem ostřílená parta okolo I. Drnovského. Přesto se dařilo v tréninkovém procesu i v soutěžích udržet družstvo žáků a později juniorů, jenž postupně přebírají štafetu II. ligy.

Výsledkem dobré trenérské práce je tak dlouhodobé umístění družstva mužů v popředí týmů II. národní ligy i nominace Dalibora Lusky do reprezentačního týmu juniorů ČSSR pro ME.

 

Rovněž tituly republiky v beachvolejbalu pro rok 1999 odchovanců a členů oddílu lze považovat za úspěch. V kategorii mužů je to Dalibor Luska (s P.Chromým) a v kategorii kadetů Radek Held ( s J. Huliakem). Významnými impulsy k udržení volejbalu mužské složky na výkonnostní ligové úrovni byly v období 1990 – 2000 sponzorské podpory jednak vyškovského Agroexu s.r.o. a jejího ředitele Ing. Františka Rause i dřívějších ligových hráčů, Ing. Vlastimila Dobeše, Zdeňka Matuly, Stanislava Novotného a Jana Štofly. V závěru tohoto období jak družstvo mužů, tak juniorů dosáhlo historicky nejlepších umístění 2. resp. 3. místo Národní ligy.

V krajských a okresních soutěích v této době působí dalších 5 mužských družstev

Léta 2001 – 2011

V roce 2005 vzniká Občanské sdružení VOLEJBAL VYŠKOV (předseda J. Polášek), které sdružuje všechny týmy mužů, obnovené družstvo žen a začínající týmy mládeže vzniklé pod vedením A. Nováka, J. Řezníčka st., Č. Lusky a J. Poláška. J. Řezníček se stává správcem haly na ZŠ Nádražní 5, kde mládež nachází výborné podmínky. J. Řezníček se ujímá organizační a trenérské většiny dívčích mládežnických družstev. Dobrým řešením se ukazuje spolupráce s DDM Vyškov, který zajišťuje chod postupně pěti mládežnických týmů pod vedením již 7 trenérů.

V sezóně 2006/2007 se stává tým juniorů pod vedením Č. Lusky krajským přeborníkem a absolvuje kvalifikaci o ligovou účast.

V sezóně 2008/2009 se i díky spojení s týmem RAK Luleč stává krajským přeborníkem i první družstvo mužů a zajišťuje pro sezónu 2009 – 2013 opět ligovou soutěž. Stejného úspěchu dosahují i kadetky a juniorky. 

Od roku 2009 dochází pod vedením Vladimíra Goldy k reorganizaci mládežnických týmů podle ročníků a po náborech na školách založeny poprvé i přípravky pro děti už od 6. let. V návaznosti na celostátní program CVF Minivolejbal pro 1. stupeň ZŠ jsou organizovány ve spolupráci s Orlem Vyškov soutěže pro nejmenší. Hřiště u muzea tak po 50 letech znovu ožívá volejbalem. 

V sezóně 2010/2011 je v oddíle již 8 mládežnických družstev s 105 hráči z toho 89 dívek pod vedením 14 trenérů. V dospělých složkách jsou to dvě družstva mužů (II. liga, KPll).

Volejbal Vyškov