Specifická kondice - žáci

Specifická volejbalová příprava je to, co chceme pro volejbal rozvíjet,
 – rychlosti reakce a lokomoce, výbušnosti dolních končetin, trupu a paží. 

Chrání a zvyšuje výkonost nejzatěžovanějších oblastí ramene, kolene a zad.

Kondiční připravenosti věnujeme až 20% tréninkového času.

Starty, volejbalové přesuny, odrazy, výskoky, pády,  (závodivé hry v úvodu tréninku s obsahem volejbalových pohybových prvků)

expander, rotátory ramene. střed těla.

lehký medicinbal – odhody

dřepy dle výkonnosti – zvláště u děvčat je rizikovější konstukce kolene – proto je vhodně doplnit častější cvičení různých výpadů všemi směry i proměnlivé výšky a hloubky.

Současně jde o odstranění svalové
dysbalance, která může být u mládeže způsobena akcelerací růstu, nedostatečným či
nekomplexním pohybovým zatížením.

cvičení na rozvoj explozivity – výskok, přesuny, útok. –  (nutné alespon 6 týdnů, výsledky se projeví za další 2 týdny. )

Volejbal Vyškov