Přihrávka žáci

  Ve volejbale mladších žáků není příliš rozdíl mezi přihrávkou podání a útokem, resp. jeho rychlostí, proto je zde nebudeme rozlišovat.

  To ovšem neplatí o psychologickém aspektu – neúspěchu na přihrávce či úspěchu na podání a např. postavení hráčů, jejich vzdálenosti od sítě při rotovaném či plachtícím podání apod. Zde zdůrazňujeme zvláště  při rotovaném míči reakci ze střehového postoje oproti přesunu do místa odbití při plachtícím podání. 

Postupné dovednostní cíle na časové ose

5. třída 1.pol.

Bagr bez pohybu (v ose i imo osu) bez míče, s míčem

5. třída 2.pol.

Zastavovací dvojkrok.

Pohyb do místa odbití+ chycení, přihrávka. (bez míče, s míčem)

6. třída 1.pol.

přihrávka zkráceného podání

zpracování 1 míče pod úhlem. – bokem, v ose,mimo osu – úkrok, poloha nohy

(práce boků a ramen!)

6, třída 2.pol.

Přihrávka podání (i plachtícího) bagrem, 

Bagr přes hlavu

7. třída 1. pol.

Příjem podání bagrem, prsty – rozdíly v postavení

Zpracov. útoku prsty

7. třída 2.pol.

První míč v kontextu hry: (ve dvojici, zalívky,..). 

Přihrávka a následné činnosti

Volejbal Vyškov