• souhrn cvičení k osvojení požadovaných volejbalových dovedností a kondiční připravenosti mladších  žáků.
  • Cvičení je možno a nutno upravovat dle úrovně hráčů ve složitosti provedení, ale ne komplexnosti (komplexnost cvičení je u žáků nezbytná)
  •  dbát na skladbu treninku: – domácí příprava volby cvičení dle požadovaného zaměření – seznámení hráčů se skladbou treninku a každého cvičení – o co usilujeme, proč to děláme, hodnotit více snahu o splnění zadání než výsledek, při cvičení upozorňovat stručně na klíčové body pohybové sekvence. Při závěrečné části docvičení je místo na zpětnou vazbu od hráčů, vstupní testování koordinace z důvodu zvolení individuálního přístupu k hráčům, výstupní testování kondice a dovedností v prosinci a červnu.

Objem tréninku/rok:

5. třída 150hod., 30 utkání 

6. třída 150 hod., 40 utkání

7. třída 200hod.,  60 utkání

Výstupy Prosinec a červen:

 úroveň koordinace 
 Kondiční, motorická oblast
– splnění naplánovaného tréninkového procesu
– hodnoty z testů, rozvoj dílčích ukazatelů (S, R, V, ..)
 Technika – dosažení stanovené úrovně
 Taktika – schopnost realizovat taktický plán v utkání
 Psychosociální adaptace (psychologická složka, formování hráčské osobnosti)

Toto věkové období je nejlepší fází pro motorické učení a tedy rozvoj dovedností a techniky, je také mimořádně příznivé k harmonickému růstu a procesům diferenciace. Tato fáze je první rozhodující etapou pro pozdější růst výkonnosti. Nejpozději do 12. roku musí být naučeny všechny  dovednosti (úderové techniky) v hrubé formě.
U dětí ve věku 10 až 12 let (do nástupu puberty) je stále ještě možné snadné učení. Ve věku od 12 do 14 let dochází k výraznému omezení učení, zejména pak ke zhoršení jeho kvality. Z hlediska tréninku je důležité, že v tomto věkovém rozmezí se začíná vytvářet vztah ke sportu, nejen jako ke hře, ale také jako k určité povinnosti 
 
Volejbal Vyškov