Tato aplikace si klade za cíl sjednocení metodiky učení volejbalu pro klubové trenéry všech mládežnických kategorií. Měla by být  snadná a „po ruce“ při přípravě na trenink či přímo na place na papíru či telefonu. 

Cvičení nejsou seřazena nahodile, respektují přirozený vývoj  hráčů a návaznosti učení jednotlivých pohybových dovedností v souladu s doporučeními ČVS i zdravého rozumu.

Výstupem by měl být 19-letý nevyhořelý hráč, disponující kompletní technikou, založenou na širokém pohybovém základu, silný duševně i fyzicky v diskomfortu, vědom si výhod zdravého životního stylu, plnící svou roli v kolektivu a schopný řešit obtížné situace nejen ve volejbalu.  

Forrmování družstva vyplývá z hmatatelné představy činnosti hráčů od:

  • kvality herních činností (žáci)  
  • herních kombinací (kadetský volejbal)
  •  herní systémů (juniorský volejbal)
  •  herního projektu (dospělý volejbal)

Proto je tak zásadní postupovat už od začátku od pevně stanovených kroků  vedoucí k tomu, co je na klubové úrovni přijato a bráno jako cíl. 

  • Vazba na určený cíl soutěžní sport, krátký nebo dlouhodobý cíl…)
  • Adaptace na určenou skupinu (úroveň, věk, pohlaví, motivaci svěřenců…)
  • Cvičení je možno a nutno upravovat dle úrovně hráčů ve složitosti provedení, ale ne komplexnosti (komplexnost cvičení je u žáků nezbytná)
  • Objem tréninkových hodin / rok

5 třída 150 hod , 30 utkání

6 třída 150 hod., 40 utkání

7 třída 200 hod., 60 utkání

8-9 třída 250 hod., 80-100 utkání.

Volejbal Vyškov