Všeobecná kondice - žáci

Kondice, to je síla, rychlost, vytrvalost a pohyblivost, koordinace. 

Při sedavém stylu dnešní mládeže musíme věnovat pozornost nejen fázickému svalstvu (pohyb), ale i posturálnímu (hluboké páteřní, drží tělo). Ty často přebírají  funkci zesláblého fáz. svalstva a zkracují se. Na problém je zaděláno. 

 

Posilováním fázických a protahováním posturálních svalů předejdeme zdravotním probúmům i ztrátě výkonnosti.

Kondiční připravenosti je třeba věnovat min. 15-20% tréninkového objemu.

musíme mít stále na paměti vztah mezi kalendářním a biologickým věkem!

 Obsah a zaměření silového tréninku vychází z dlouhodobé koncepce silového tréninku. V ml. žákovském věku se doporučují dynamicky prováděná cvičení s vlastním tělem, jejichž předností je, že rozvíjejí stabilitu, rovnováhu, propriorecepci a kinestezi

Posilovací cvičení s malými doplňkovými odpory, jako např. expandery, medicinbaly, pet lahve nebo pytlíky s pískem apod.

využívejte cvičení z atletiky, úpolů, gymnastiky, sportovních a pohybových her

Posilovací cvičení zařazujte už od počátku přípravy – nejlépe 2x týdně a dále průběžně do většiny
tréninkových jednotek.

Zachovávejte pravidla a nemusíte se bát – (děti, které absolvují odborně vedený silový trénink, mají
až 3x nižší výskyt zranění

5 třída 1. pol.

odrazová cvičení se zaměřením na koordinaci

od počátku rozvoj flexibility

závodivé hry

5. třída 2. pol.

zvyšování objemu a intenzity odrazových cvičení se zaměřením na rychlostní složku.

Rozvíjí se rychlost frekvenční, rychlost reakce

6. třída 1. pol.

využít různé formy nízkých překážek (kužele), laviček, pružných matrací a odrazových můstků  předmětů pro
odhody a odrazy, 

6. třída 2. pol.

Plyometrie – malý seskok-výskok na obě nohy s důrazem na dopad.

Celkový počet výskoků v tréninkové jednotce zaměřené na rozvoj výbušné síly nepřesahuje 100.

7. třída

Rozvoj frekvenční rychlosti, rychlost se změnou směru, speciální herní rychlost (ve
spojení s technikou).

Plyometrie jednonož

Cviků na břicho, záda není nikdy dost.

.

Volejbal Vyškov