Koordinace (obratnost) - mladší žáci

Přestože koordinační schopnosti, neboli obratnost či šikovnost, patří do kondičních, pro jeho důležitost pro úroveň motorického učení ho zařazujeme do zvláštní kapitoly. Ve volejbalu mladších žáků rozvoj koordinace předchází a podmiňuje rozvoj ostatních schopností. Vysoká kvalita těchto funkcí je předpokladem pro vyniknutí v různých oborech lidské činnosti, nejen sportu. Je to ale také nevratně mizící schopnost dětí ze sedavým způsobem života. Sportovní klub se širokým pohybovým zaměřením zaměřením  tak může být poslední šancí zachránit u dětí do 12 let, kdy dozrává CNS, co se dá.

Slabá koordinace má také značný význam pro vznik některých traumat a degenerativních poruch vzniklých chronickým přetěžováním – neekonomickými hybnými stereotypy. Bývají též příčinou úrazů. Učení nových pohybových dovedností tak musí být provázeno též správnými pohybovými návyky jako je zpevnění středu těla, postavení páteře a poloha hrudníku vůči pánvi v každé poloze těla a s tím související správné dýchání.

Pro volejbal pracujeme na rozvoji převážně:

 • rovnováhy
 • separaci pohybů
 • rytmu
 • napodobování pohybu
 • optické představě 3D (se zavřenýma  očima  – vzdálenost, čas,)

Koordinační test by měl být vstupní branou do žákovského volejbalu. Zjištění její úrovně je pro klub důležitější než např. výkonnostní testy jako hod medicinbalem nebo skok snožmo, které projdou vývojem hráče významnými změnami až mnohem později. U každého dítěte nám navíc dává možnost individuálního přístupu v této oblasti – zlepšení limitujících složek koordinace (rytmus, rovnováha, optické představivosti…), což ocení jistě i rodiče jako vklad do budoucna a nejen do sportu.

Cvičení, cíleně rozvíjející koordinační schopnosti, obsahuje řada videí z každé podkategorie naší metodiky pro MŽ, – zde uvedeme krátkou testovací baterii na základě standardizovaného testu MABC-2 (Movement Assessment Battery for Children), základy aktivace stabilizace trupu a příklady pro rozvoj různých typů koordinace. Mnohé hry si vybavíte sami  z minulosti a jsou stále použitelné –  (skákání panáka či přes gumu, školka s míčem, holubička,  vytleskání, vydupání rytmu, žonglování, Cukr, káva, limonáda, čaj, rum, bum! atp.), zařazení jiných sportů do rozcvičovací části (basketbal, gymnastika, tanec, fotbálek)  jindy stačí do jednoduchých volejbalových cvičení techniky dodat jinou dimenzi zavřením očí, doplněním balanční plošiny, napodobování cizích pohybů či rozdělení pohybu na segmenty..) až po náročnější plnění úkolů v čase. Ideální variantou jsou různé hry, kde působíme nenásilnou formou. 

Rozvoji koordinace se věnujeme hned po úvodní části tréninku. Pracujeme ve skupinách podle barevného rozlišení skóre vstupního testu: zelená bez obtíží cca 15-20 minut, oranžová – u dětí s viditelnými problémy pokračujeme až 45 minut – jednoduchá cvičení s maximálním uvědomováním si postury v pohybech (cvičí i doma). Může se stát i případ, kdy má dítě velké hendikepy na tréninku i podle červeného skóre vstupního testu, zde lze rodičům nejprve doporučit  návštěvu neurologa či pediatra pro nalezení příčin a určení dalšího postupu.

Nenechte se mýlit tím, že některá cvičení jakoby „nepatří“ do volejbalu či sportu obecně, cvičíme zde CNS jako řídící jednotku a vzorce, které tam nahráváme, se nám projeví i v pohybu. V dobrém i špatném. Naším cílem tak musí být optimální souhra svalů v celém biomechanickém řetězci pohybu bez patologických dopadů na klouby a měkké tkáně mladých hráčů. Děje se to nikoliv posílením svalových funkcí, ale úrovní řídícího programu. Tento koordinační  trénink posturálních funkcí v souboji s gravitací musí respektovat anatomii lidského těla a zajišťovat neutrální pozice částí těla při pohybu. Dbejme proto dodržování zásad při učení nových pohybů. Už jen takový volejbalový střehový postoj se dá naučit „proti přírodě“ s koleny před špičkami či ohnutými zády a bude likvidovat postupně kolena a kyčle, nehledě na pomalejší start pod míč.

Rozvíjejme také správné dýchání bránicí a pocit stabilizace trupu (bránice – břišní lis) při každém pohybu, vycházejícím z postavení hrudníku a pánve nad sebou, a „rovná“ páteř (pozice dítěte na zádech). Bez této zásady není jakýkoliv optimální pohyb možný. Na těchto zásadách se vyvíjel náš CNS, je nám vrozená a jiné provedení vede k přetížení jiných částí a tím špatné technice, znemožňující maximální výkon. Učení nových pohybových dovedností tak musí být provázeno též správnými pohybovými návyky jako je zpevnění středu těla, postavení páteře a poloha hrudníku vůči pánvi v každé poloze těla a s tím související správné dýchání.

Hluboký stabilizační systém zpevňujeme ve výdržových polohách po dobu od 10 sekund až do 1 minuty a více. Začínáme vždy od  jednodušších cviků a postupně přecházíme na složitější, pomocí zvyšování koordinační náročnosti u jednotlivých cviků. Tento postup nám pohybový úkol neztíží pomocí navýšení zátěže nýbrž tím, že cvik bude složitější na obratnost nebo ještě lépe na rovnováhu (balanční techniku). 
Zajímavé a oblíbené je pro děti zapojení různých cvičebních pomůcek, různého druhu ať už specifických například bosu, overballu 

5. třída 

vstupní testování MABC-2 –  úrovnostní rozdělení

dýchání, aktivace stabilizačního sytému.

6. třída 

koordinační cvičení ve skupinách – úrovně dle testu 

7. třída

koordinační cvičení ve skupinách ve ztížených podmínkách

Modifikovaný test MABC-2 pro volejbal:

 1. Kinestezie: vnímání polohy, pohybu
 2. Propriorecepce – představa o svém těle
 3. Rytmické modality- plynulost a rychlost pohybu
 4. Hrubé motoriky –  ruka-oko 
 5. Kinesteticko-silové  – nábor svalové síly
 6. Posturální stability – bez zrakové kontroly
 7. Dynamické rovnováhy
 8. Lokomoční dovednosti

 

                                                                                Tomáš Luska

MABC test lze považovat za dosud nejkomplexněji konstruovaný diagnostický nástroj pro hodnocení motoriky a identifikaci vývojově podmíněného deficitu motoriky u dětí.   Provedení všech osmi testů zabere 20 až 40 minut. I přesto že je test modifikován pro potřeby volejbalového klubu, (je vypuštěna jemná motorika a testy jsou modifikovány na obtížnější varianty) má významnou vypovídající hodnotu minimálně o stavu koordinačních schopností dětí a umožňuje rozdělení do kategorií podle deficitů  pro individuálnější přístup.

Vyhodnocení probíhá u každého z 8 dílčích testů  zvlášť a stanoví
hrubá testová skóre, která jsou převáděna dle tabulky na standardní body – celková úroveň motoriky se vyjadřuje počtem bodů a barevnou zónou – zelená definuje jedince bez motorických obtíží, oranžová naznačuje možné nastupující motorické obtíže a červená – dítě s motorickým deficitem.

zapisovy list
zapisovy list testu mabc-2
vyhodnocení
vyhodnoceni testu
Volejbal Vyškov