Starší žáci

Dovednosti v rychlosti

  • souhrn cvičení k osvojení požadovaných volejbalových dovedností a kondiční připravenosti starších  žáků.
  • Cvičení je možno a nutno upravovat dle úrovně hráčů ve složitosti provedení, ale ne komplexnosti (komplexnost cvičení je u žáků nezbytná)
  •  dbát na skladbu treninku: – domácí příprava volby cvičení dle požadovaného zaměření – seznámení hráčů se skladbou treninku a každého cvičení – o co usilujeme, proč to děláme, hodnotit více snahu o splnění zadání než výsledek, při cvičení upozorňovat stručně na klíčové body pohybové sekvence. Při závěrečné části docvičení je místo na zpětnou vazbu od hráčů, pravidelné výstupní testování kondice a dovedností v prosinci a červnu.
  • postupné cíle volejbalových dovedností se více řídí herním věkem, méně podle biol. či školního věku. Hráč může mít místo v kategorii, na kterou výkonnostně má,  pozor na přeskakování dosažených dovednostíní. Není chybou při větším dovednostním hendicapu zůstat v ml. žácích déle až do zvládnutí plánu, než brzdit ostatní ve vyšší kategorii. Je to samozřejmě vysoce individuální rozhodnutí na úrovní klub – hráč – tým – rodina.  Možná řešení jsou individuální tréninkové lekce, domácí úkony, prázdninové kempy…

Objem tréninku/rok:

8. třída (250 hod tréninku., 80 utkání.)

9. třída (250 hod tréninku., 100 utkání.)

Výstupy Prosinec a červen:

 Výsledkovost – splnění cílů (umístění v soutěži, rozvoj..)
 Kondiční, motorická oblast
– splnění naplánovaného tréninkového procesu
– hodnoty z testů, rozvoj dílčích ukazatelů (S, R, V, ..)
 Technika – dosažení stanovené úrovně + práce s novým postem – nahravač specialista.
 Taktika – schopnost realizovat taktický plán v utkání
 Psychosociální adaptace (psychologická složka, formování hráčské osobnosti)

 

Volejbal Vyškov